Wettekst

 

Op deze pagina vindt u per artikel de wettekst met bijbehorende parlementaire toelichting

U bedient het menu aan de linkerzijde van deze pagina als volgt:

  • Klik op het symbool Klap menu in wettekst Omgevingswet open voor het hoofdstuk dat u wilt bekijken. Het betreffende hoofdstuk vouwt zich dan uit.
  • Klik op het symbool Klap menu in wettekst Omgevingswet open voor de afdeling of paragraaf die u wilt bekijken. De betreffende afdeling of paragraaf klapt dan open.
  • Klik op het artikel dat u wilt bekijken. U kunt nu de tekst van het artikel en de toelichting uit de Memorie van Toelichting op het artikel lezen.

Omwille van de ruimte wordt de tekst in het menu soms afgebroken. Als u de muis over de betreffende tekst beweegt, verschijnt de volledige tekst.

Nummering
Let op: tijdens het parlementaire proces zijn verschillende artikelen aangevuld met nieuwe leden of zijn juist leden komen te vervallen. Daarbij zijn enkele artikelen aan het originele wetsvoorstel toegevoegd of opnieuw vastgesteld:

–  toegevoegd: artikelen 3.3, 4.29, 5.13, 5.32, 13.2, 16.8, 16.29, 20.20, 23.6 en 23.9;
–  opnieuw vastgesteld: artikel 16.56.

Het gevolg van deze wijzigingen is dat de nummering in het originele wetsvoorstel en in de bijbehorende memorie van toelichting niet overal overeenkomt met de nummering in de definitieve Omgevingswet.