Omgevingswet

rss google_plus facebook twitter linkedin

Actueel

Op 16 juni 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd zijn de memorie van toelichting en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer goedgekeurd en de definitieve wettekst is op 26 april 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. De huidige verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. Het is echter van belang om tijdig van de Omgevingswet op de hoogte te zijn, aangezien deze wet ook vóór zijn inwerkingtreding al invloed kan hebben op de (juridische) praktijk. Enkele gemeenten zijn, vooruitlopend op de inwerkingtreding, bijvoorbeeld al bezig om een omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan) te maken.

De advocaten van Dirkzwager advocaten & notarissen delen hun kennis over de Omgevingswet graag met u. Vandaar deze kennisportal Omgevingswet. Op de portal vindt u:

Voor vragen over de Omgevingswet kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze kennis op het gebied van overheid en vastgoed (in het algemeen) delen wij met u op de kennispagina Overheid & Vastgoed.

Over ons

Maarten BanekeMaarten Baneke
+31 (0)26 3538 411
baneke@dirkzwager.nl


hanna-zeilmakerHanna Zeilmaker
+31 (0)24 3813 183
zeilmaker@dirkzwager.nl


jasper-molenaarJasper Molenaar
+31 (0)26 3538 408
molenaar@dirkzwager.nl


Joske HagelaarsJoske Hagelaars
+31 (0)24 3813 183
hagelaars@dirkzwager.nl


Jelmer Jelmer KeurKeur
+31 (0)26 3538 391
keur@dirkzwager.nl